Bli medlem

Du behöver inte vara med på scen för att vara medlem i föreningen Sommarteatern. Kanske är du en förälder eller familj till en medverkande eller en teater/kulturälskare som vill stötta föreningen?


Oavsett vilket du är, så vill vi rikta det största tack till dig som väljer att bli antingen VIP-medlem eller stödmedlem. Du hjälper oss att utveckla sydöstra skånes kulturliv och skapa en plats för barn, unga och vuxna att antingen underhållas av teater eller medverka i en stor produktion.


Medlemskapet gäller i ett verksamhetsår (1 Juni – 31 Maj).

Aktiv Medlem

350 kronor / år

Du som aktiv medlem deltar i någon produktion som Sommarteatern producerar. 

Förmåner:

VIP-Medlem

350 kronor / år

Du som är teaterfantast och sommarteaternälskare och vill vara en del av föreningen.

Förmåner:

STÖD-MEDLEM

100 kronor / år

Du som vill stötta vår förening och vara ett återkommande ekonomiskt stöd för oss.